OFERTA

GRAPHIC RECORDING – czyli wielkoformatowy zapis graficzny. Zawiera esencję treści przedstawioną w prosty ale atrakcyjny wizualnie sposób. Dlaczego warto? To wizualne podsumowanie, dzięki któremu treść zostaje z odbiorcami na dłużej, jest przez nich lepiej zapamiętana i trafia do szerszej grupy odbiorców. Angażuje uczestników, sprawia, że do danej treści mogą wracać w dowolnym momencie.  Rysownik uważnie słucha, analizuje treść a następnie tworzy wizualną syntezę treści. Może być także wykonywany digitalowo (czyli na przykład na tablecie) i prezentowany na dużym ekranie. Kiedy? Podczas KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, WARSZTATÓW, IMPREZ BRANŻOWYCH;


FACYLITACJA GRAFICZNA – czyli wsparcie grupy i moderatora podczas pracy kreatywnej, koncepcyjnej, przy tworzeniu strategii. Dlaczego warto? Zapisywanie procesu odciąża moderatora pozwalając mu skupić się na procesie i pracy z grupą; wizualizacja procesu pomaga grupie lepiej rozumieć siebie nawzajem, porządkuje dyskusję, pozwala wszystkim odczytywać problem w ten sam sposób, wracać do pewnych treści; Ponadto stanowi wizualną pomoc przy referowaniu pomysłów innym grupom, obrazuje proces, w który mogą się włączyć nawet nieobecni na spotkaniu; Podczas facylitacji stosowane są też różne wizualne narzędzia wspierające pracę grupy. Kiedy? Podczas WARSZTATÓW, SPOTKAŃ FIRMOWYCH, WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH, GENEROWANIA INNOWACJI;


EXPLAINER VIDEO – czyli filmy „rysującej ręki” wyjaśniające idee, procesy czy działanie produktów; Dlaczego warto? Film w krótki, zrozumiały sposób pozwala przedstawić odbiorcom temat, przyciąga i zatrzymuje uwagę, swoją formą wzbudza ciekawość dzięki czemu odbiorcy nie tylko oglądają materiał do końca (co nie zawsze sprawdza się w przypadku zwykłych środków przekazu) ale jest lepiej zapamiętany. Proces powstawania filmu zawiera w sobie tworzenie scenariusza, storyboardu, nagranie oraz edycję i montaż. Kiedy/Jak? KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, FILM YOUTUBE i social media, AKCJE SPOŁECZNE, AKCJE CROUDFUNDINGowe, AKCJE INFORMACYJNE, NEWSLETTERY itd.


* GRAPHIC RECORDING oraz FACYLITACJA GRAFICZNA mogą zawierać dodatkowo ofertę wzbogaconą o Fotografa Eventowego (pakiet = ekonomia :)